Bạn Sẽ Nhận Được Gì Khi Làm Bài Kiểm Tra Mức Độ Tập Trung Của Bé

2. Biết chính xác mức độ tập trung
Mức độ tập trung và chú ý của Bé đang ở đâu? Có đang gặp vấn đề gì không?

3. Giải pháp gia tăng hiệu quả học tập cho Bé
Những lời khuyên cụ thể từ các chuyên gia đầu ngành về tình trạng của con bạn

Kiểm Tra Dựa Trên Khoa Học Toàn Diện Thực Sự

Bảng câu hỏi này được thiết kế để xác định xem con bạn có biểu hiện các triệu chứng tương tự như các triệu chứng của rối loạn thiếu tập trung chú ý hay không. Nếu bạn trả lời có cho một số lượng đáng kể các câu hỏi này, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ và chuyên gia sức khỏe tâm thần được cấp phép. Chẩn đoán chính xác chỉ có thể được thực hiện thông qua đánh giá lâm sàng.

Dựa trên Sổ tay Chẩn đoán và Thống kê về Rối loạn Tâm thần (DSM-5) , được xuất bản bởi Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ

1. Nhận được kết quả nhanh chóng
Kết quả của bài kiểm tra sẽ được trả về ngay sau khi bạn hoàn thành

BẮT ĐẦU KIỂM TRA NGAY BÂY GIỜ

Các tuyên bố trong tài liệu này chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) xem xét. Tất cả thông tin có ở đây không đề xuất điều trị, giảm bớt hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh nào. Nội dung ở đây không phải do bác sĩ trình bày và mọi sự sắp xếp chăm sóc sức khỏe phải được thực hiện dưới sự hướng dẫn và giám sát của bác sĩ riêng của bạn. Nội dung ở đây chỉ dành cho mục đích giáo dục và không thay thế lời khuyên y tế từ một bác sĩ hoặc bác sĩ hành nghề.

Bấm nút bên dưới để bắt đầu ngày!